RASP

Don Bosco - Respect, Ambitie, Samen en Perspectief

Het motto van onze campus is RASP. Dat staat voor Respect, Ambitie, Samen en Perspectief.

Respect
We respecteren jongeren en leerkrachten om wie ze zijn.
We gaan op een respectvolle manier om met materiaal.
We hebben respect voor de buurt en de sociale omgeving van de school.
We appelleren elkaar om respect te hebben.

Ambitie
We leggen de lat hoog en bieden kwaliteitsvol onderwijs.
We vormen professionals die creatief zijn en out of the box gaan.
We willen dat onze jongeren en leerkrachten fier zijn op wat ze realiseren.
We realiseren onderwijs en begeleiding op maat.

Samen
Jongeren en leerkrachten zijn in de eerste plaats teamspelers.
Samen met de collega's van het internaat, de gemeenschap van de Salesianen, VIA Don Bosco en de school vormen we de campus Don Bosco Technisch Instituut.
We delen kennis, bevorderen elkaars creativiteit en werken samen oplossingsgericht.
Samen met de brede sociale omgeving vormt de campus Don Bosco een netwerk waarin (levenslang) leren, opvoeding en maatschappelijke integratie centraal staan.

Perspectief
We creëren samen een zinvolle toekomst voor onze jongeren.
We willen dat ze als toekomstige professionals hun plaats op de arbeidsmarkt vinden.
We vormen onze jongeren opdat ze als eerlijke en rechtvaardige mensen meebouwen aan een respectvolle samenleving.