Ons aanbod

Voltijds secundair onderwijs

Don Bosco Brussel biedt een breed gamma voltijds secundair onderwijs aan, zowel theoretisch (doorstroming) als praktisch theoretisch (dubbele finaliteit) en arbeidsgerichte studierichtingen.

  • Finaliteit doorstroming: Deze studierichtingen bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs
  • Dubbele finaliteit: Deze studierichtingen bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.
  • Finaliteit arbeid: Deze studierichtingen bereiden de leerlingen voor op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

Tijdens het vijfde en het zesde jaar arbeidsgerichte studierichtingen biedt de school een onderwijsprogramma aan, waarbij de leerlingen een deel van de leerplandoelen realiseren via werkplekleren.


In het zevende jaar beroepsonderwijs wordt het curriculum gedualiseerd.


De school werkt nauw samen met het Don Bosco Internaat, eveneens gevestigd op de campus aan de Guldendallaan.

Duaal leren

Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via de combinatie van 'leren in een onderwijsinstelling' + 'leren in een onderneming'.

  • Je volgt deeltijds onderwijs.
  • Je doet heel wat werkervaring op op je werkplek.

Een werkplek vinden is zeer belangrijk. Via werkervaring verwerf je beroepsgerichte competenties, praktijkkennis en de juiste basisattitudes.
Je kan door je trajectbegeleider geholpen worden bij het zoeken naar een onderneming. Soms kan hiervoor zelfs extra ondersteuning voor voorzien worden (IBAL-begeleiding in leren en werken).
Je opleiding bepaalt hoeveel tijd je zal doorbrengen op de werkvloer.

OKAN

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnenkomen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen.

Don Bosco Brussel is met OKAN onderwijs gestart in september 2022