Onze afspraken


Ga met je school in gesprek

We gaan samen op zoek naar een studierichting die bij je past en we houden hierbij rekening met je interesses, talenten en vaardigheden. Bekijk de studiedomeinen waar je interesse voor hebt. Ga na wat je kan doen na het volgen van een bepaalde studierichting binnen een finaliteit; gaan werken, verder studeren of beide.

Een gesprek met de school kan misverstanden voorkomen en onduidelijkheden verhelderen.

We sommen enkele belangrijke vragen op die je aan de school kan stellen.


VRAGEN OVER DE STUDIERICHTINGEN

 • Welke studiedomeinen en finaliteiten heeft deze school?
 • Welke studierichtingen biedt de school aan?
 • Wat houdt de studierichting in?
 • Welke lessen krijgt mijn kind in de basisvorming?
 • Welke lessen worden aangeboden in het specifiek gedeelte?
 • Welke lessen worden er gegeven in het complementaire gedeelte van een bepaalde studierichting?
 • Zijn er bepaalde toelatingsvoorwaarden om een studierichting te mogen volgen?
 • Welke naam heeft de studierichting nu die we in gedachten hadden?
 • Wanneer kiezen we best voor een domeingebonden of een domeinoverschrijdende studierichting? Kunnen we deze beslissing achteraf nog bijsturen?
 • Wat als de school een bepaalde studierichting niet meer aanbiedt?
 • Wat als mijn kind wil veranderen van studierichting?
 • Wat als een bepaalde studierichting voor mijn kind te moeilijk blijkt maar het toch binnen hetzelfde studiedomein wil blijven?


VRAGEN OVER ATTESTERING

 • Welk attest kan mijn kind behalen na deze studierichting?
 • Wat zijn de mogelijkheden met dit attest?
 • Wat als ik als ouder niet akkoord ga met de attestering en het advies van de klassenraad?


VRAGEN OVER EEN NIEUWE SCHOOLKEUZE

 • Waar kijk ik best naar bij het kiezen van een nieuwe secundaire school als mijn kind in deze school niet de gewenste studierichting kan volgen?Algemeen lesrooster voltijds*

* Dit lesrooster is sterk afhankelijk van de richting en het bijhorende traject. Stages, een duaal traject en activiteiten kunnen een effect hebben op dit rooster.


Schoolreglement

In de bijlage kan u het schoolreglement van onze campus raadplegen. 


Schoolkalender

In de bijlage kan u de schoolkalender voor het huidige academiejaar raadplegen.