Over ons

Don Bosco Brussel

Brussel is één van die Europese hoofdsteden waar de wereld samenkomt. Onnoemelijk veel nationaliteiten en culturen ontmoeten er elkaar en leven er samen. Als er één woord is dat het samenleven van zoveel mensen in Brussel kenmerkt dan is het wel superdiversiteit'. Iedereen is anders maar vooral ... we zijn allemaal gelijk omdat we dezelfde idealen en dromen hebben. We willen voor iedereen, in het bijzonder voor alle kinderen, een gelukkige en een fijne toekomst.

Het is in deze veelheid van nationaliteiten en culturen dat onze Don Boscoschool jongeren opleidt en vormt tot creatieve professionals die out of the box willen gaan en probleemoplossend denken en handelen. Dat is de ambitie die we willen waar maken. We vinden actief leren belangrijk omdat het de opstap is naar levenslang leren.
We leiden niet alleen creatieve professionals op. We vormen ook jongeren die als mens in de samenleving hun eigen weg durven gaan, en wel op een eerlijke en een rechtvaardige wijze. We weten allemaal dat het samenleven met velen boeiend is en vol verrassingen zit, maar dat het vaak ook moeilijk verloopt en weerstand oproept.

We verwachten van elke professional dat hij het vreedzaam samenleven tussen alle nationaliteiten en culturen bevordert. Respect voor de gelijkwaardigheid van elke persoon, ongeacht zijn of haar religieuze of etnisch-culturele achtergrond, en voor het persoonlijke verhaal van elke jongere is een belangrijke pijler van ons pedagogisch project.

Het pedagogisch project van Don Bosco is voor onze school leidraad en richtsnoer.

Giovanni Bosco was priester in het Turijn (Italië) van de 19e eeuw. Hij werd uitgedaagd door de vaak moeilijke omstandigheden waarin jongeren leefden in een industriële grootstad zoals Turijn. Hij wilde hen niet alleen kansen geven om school te lopen en een vaardigheid te leren. Hij wilde hen ook als mens een zinvolle toekomst geven.
Mocht je vragen om het pedagogisch project van Don Bosco in één zin samen te vatten, dan komt het hierop neer:

'Zorg ervoor dat je met jongeren op een respectvolle manier omgaat, wees duidelijk en consequent in wat je van hen verwacht, ondersteun en daag hen uit om regisseur te worden van hun eigen leerproces'.