P.L.E.K!


P.L.E.K! is een Project voor Leerlingen in hun Eigen Kracht. 

Naar school komen is niet altijd even gemakkelijk. Dat merk je misschien als ouder aan het gedrag van je kind: kortaf zijn en kwaad reageren of net stil en teruggetrokken zijn, ... Op die manier tonen jongeren dat ze zich niet goed voelen. Dat kan allerlei oorzaken hebben: weinig vrienden, zorgen in jullie gezin, slecht slapen, weinig zelfvertrouwen, … Vaak maken deze dingen deel uit van het leven en leren jongeren hier met vallen en opstaan mee om te gaan. Soms hebben ze echter nood aan wat extra steun. P.L.E.K! wil daarom hun bestaande netwerk versterken door ook op school zelf een echte plek aan te bieden waar ze terecht kunnen. Pas wanneer jongeren zich voldoende goed voelen, kunnen ze namelijk op een goede manier de lessen volgen en bijleren op school 

In onze P.L.E.K! kunnen leerlingen tijdens de schooluren worden opgevangen door een coach die in de eerste plaats naar hen luistert en hen helpt te ontrafelen wat er moeilijk loopt. We vinden het belangrijk dat de leerling zich gehoord en begrepen voelt en in P.L.E.K! even kan ontsnappen aan wat moeilijk gaat op school. Dat kan op verschillende manieren:

  • Leerlingen zijn doorlopend welkom in de ontmoetingsruimte. Ze kunnen er langskomen wanneer ze overspoeld worden en even niet in staat zijn de les mee te volgen. Dat kan komen door verdriet of boosheid, maar ook door een conflict met een andere leerling of leerkracht. De coach helpt de leerling tot rust te komen en zoekt mee naar wat nodig is om terug te keren naar de klas.
  • Op vaste momenten doorheen de week organiseert P.L.E.K! een atelierwerking. Deze ateliers geven leerlingen de kans om meer inzicht in zichzelf te krijgen. Dit door te praten, bewegen of creatief bezig te zijn met sociaal-emotionele thema's als weerbaarheid, zelfinzicht, toekomst, … Eén keer per trimester vindt er een ervaringstraject plaats waarbij een groep leerlingen meerdere dagen samen op weg gaat. Dit traject biedt een pauze van het schoolse gebeuren en geeft leerlingen hernieuwde kracht om daarna weer de lessen te kunnen volgen.
  • Leerlingen kunnen individueel begeleid worden door hun eigen coach om meer diepgaand ondersteund te worden. Deze coach bouwt een band op met de leerling en heeft wekelijks contact. Ook het gezin van de leerling wordt gecontacteerd en waar nodig ondersteund.

Indien het schoolteam opmerkt dat jouw kind het moeilijk heeft op school worden jullie in contact gebracht met P.L.E.K! Dat kan zijn wanneer je kind negatief gedrag stelt (onbeleefd zijn, pesten, niet meewerken, …) of wanneer het zich afsluit en terugtrekt. Merk je zelf iets op bij je kind waarover je je zorgen maakt en wat zijn schoolloopbaan bemoeilijkt? Spreek dan jouw leerlingbegeleider aan en vraag naar de mogelijkheden van P.L.E.K! Ook wanneer je kind al opgevolgd wordt door andere hulpverleners of organisaties (Jeugdhulp, CLB, NAFT, …) kan P.L.E.K! ondersteunend zijn. Praat dus zeker tijdig met ons als je je zorgen maakt, ons aanbod is volledig gratis.

Elke leerling die wordt aangemeld bij P.L.E.K! krijgt een traject op maat waarbij ontmoetingsruimte, atelierwerking en individuele contacten elkaar kunnen afwisselen. Deze ondersteuning wordt regelmatig geëvalueerd samen met de school, de leerling en zijn ouders.

Op deze manier wil Don Bosco Brussel élke leerling de kans geven op een stabiele schoolloopbaan.

Voor meer informatie kan je dagelijks (tss 8u30 en 17u) terecht bij de jongerencoaches. 

Je vindt P.L.E.K! op de hoek van de Guldendallaan en de François Gaystraat, Sint-Pieters-Woluwe 

of neem telefonisch contact met hen op 0484 679 562.