Erasmus +

Brussel als internationale metropool is met zo'n 1,2 miljoen inwoners, 183 nationaliteiten en meer dan 100 gesproken talen superdivers. Als school gelegen in deze diverse hoofdstad van Europa, zet Don Bosco Brussel te Sint-Pieters-Woluwe dan ook sterk in op internationalisering. Op die manier willen we onze leerlingen voorbereiden op een leven dat zich meer en meer afspeelt in een geglobaliseerde en interculturele wereld.

Zo neemt onze school enthousiast deel aan het Erasmus+-programma, een Europees, gesubsidieerd initiatief dat leerlingen de kans biedt om een deel van hun onderwijservaring in het buitenland te volbrengen. Dankzij dit programma kunnen onze leerlingen hun horizon verbreden en onvergetelijke ervaringen opdoen in het buitenland. Concreet betekent dit dat leerlingen de kans krijgen om stage te lopen in het buitenland, lessen te volgen bij hun studiegenoten van andere scholen over heel Europa of op uitwisselingsproject kunnen.

Als school proberen we hiermee vaardigheden zoals zelfstandigheid, nieuwsgierigheid, flexibiliteit, zelfvertrouwen en onafhankelijkheid te stimuleren. Onze leerlingen kunnen zo enorme stappen zetten op het vlak van persoonlijke groei en zelfontplooiing.

Door ervaring op te doen in het buitenland, bieden we de leerlingen een unieke kans om nieuwe talen te leren, diverse tradities te ervaren en vriendschappen te sluiten met leeftijdsgenoten van over heel Europa. Dit vergroot niet enkel de interculturele competenties van de leerlingen en tevens hun kansen op de arbeidsmarkt maar opent ook de deur naar een breder begrip van de wereld en de mensen om hen heen.

Daarnaast zetten we ook in op internationalisering binnen onze school. Door leerlingen en leerkrachten uit het buitenland gastvrij te ontvangen in onze school en leerlingen van onze school te begeleiden tijdens hun internationale ervaring, ontstaan er waardevolle samenwerkingen met verschillende partners binnen en buiten de Don Bosco familie. Deze uitwisselings- en netwerkmogelijkheden leiden dan ook tot nieuwe inzichten en verdere professionalisering van de hele school.

We kunnen deze waardevolle internationale projecten financieel haalbaar maken dankzij verschillende subsidieprogramma's.

Voor meer informatie omtrent Erasmsu+:

  • evelien.deconinck@donboscobrussel.be

Schooljaar 2023-2024

Nieder-Olm (Duitsland): 

Op maandag 22 en dinsdag 23 januari kwamen 63 leerlingen en 4 leerkrachten van een middelbare school uit Nieder-Olm (Duitsland) onze school bezoeken. Ze kregen een rondleiding op de campus georganiseerd door onze eigen leerlingen, volgden theorielessen en praktijkvakken mee, werden door onze leerlingen rondgeleid in Brussel, er werd samen geluncht en tot slot namen de leerlingen interviews af bij toeristen in het kader van een eigen onderzoek.


Volendam (Nederland): 

In februari gaan alle 9 leerlingen van OK oranje (tweede leerjaar van de eerste graad B-stroom) in het kader van een Erasmus+ project voor 1 week op bezoek bij het Don Bosco College in Volendam. Het doel van deze reis is om kennis en ervaringen te kunnen uitwisselen rond hun preventiebeleid tegen pesten, de leerlingen kennis te laten maken met de visserscultuur en de Nederlandse taal.

Buitenlandse stage Clermont Ferrand – laatstejaars kok

Van 6 tot en met 19 mei ging Velislav, laatstejaarsstudent uit de duale opleiding Kok, in het kader van Erasmus+ naar Clermont-Ferrand in Frankrijk. Hij kon er stage doen in de keuken van het Novotel en draaide mee tijdens de middag- en avondshift. Het hotel ontvangt groepen van meer dan 100 personen die er à la carte kunnen eten. Een leerrijke werkervaring dus, waarbij al zijn verworven competenties en vaardigheden van op zijn werkplek in België goed van pas kwamen. #Erasmus+#Epos #Buitenlandsestage#Clermont-Ferrand#Frankrijk

"Een ervaring om nooit te vergeten."

Morgen is het mijn laatste stagedag. Ik heb geen zin om hier weg te gaan. Het is een erg leuke en leerrijke plek met zeer fijne collega's. Ik maak echt deel uit van het team. Ik ben zo blij dat ik hier was en dat ik de kans kreeg om hier te komen werken. Ik ben de school en het Erasmus+-programma dan ook erg dankbaar dat ik het vertrouwen kreeg om hier naartoe te komen.

Velislav Kutsarov, 7e jaars Kok


Schooljaar 2021-2022

Turijn & Milaan (Italië): 

In het kader van een Erasmus+ -uitwisseling gingen 7 leerlingen uit 4 en 5 STW voor 2 weken naar Turijn en Milaan. De focus van de reis lag zowel op cultuur, sociale vaardigheden en taalvaardigheden. Ze hebben er kennis gemaakt met het onderwijssysteem in Italië (lessen bijgewoond), zelf les gegeven, sociologisch onderzoek verricht (enquêtes afgenomen), activiteiten voor kleuters bedacht en uitgevoerd (kleuteronderwijs), vrijwilligerswerk uitgevoerd, natuurwetenschappelijk onderzoek verricht, zich verdiept in de Italiaanse cultuur, ... . 

Hun reisverslag lees je HIER

Verkennend bezoek Volendam (Nederland) – Twee leerkrachten van de eerste graad gingen voor enkele dagen op verkennend bezoek bij het Don Bosco College in Volendam om te kijken of een uitwisseling op vlak van schoolbeleid of leerlingenmobiliteit haalbaar is.