Elektromechanische technieken

Lessentabel

Het aantal lestijden kan wijzigen afhankelijk van de situatie.

Elektromechanische technieken


Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Deze richting sluit aan op de tweede graad Elektromechanische technieken, maar ook leerlingen uit de tweede graad Technologische wetenschappen kunnen hier terecht.


Wat na de derde graad Elektromechanische technieken?

Na de derde graad Elektromechanische technieken kan je naar de arbeidsmarkt of verder studeren.

Logische vervolgopleidingen zijn:

  • Professionele bachelor Industriële Wetenschappen
  • Professionele bachelor Nautische Wetenschappen
  • Professionele bachelor Onderwijs