B-stroom

Lessentabel

Het aantal lestijden kan wijzigen afhankelijk van de situatie

B-stroom

STEM technieken

Het vak "STEM-TECHNIEK" helpt jullie om te leren en werken volgens een stappenplan. Via STEM worden heel wat problemen opgelost. Alles rondom ons is ontstaan uit behoeften en problemen. Hierdoor werden er heel wat technische systemen ontwikkeld. Enkelen van die systemen zullen in het vak onderzocht worden. In de lessen werken wij met een projectmatige aanpak, ondersteund door een projectdossier, het doel hiervan voor de leerlingen is om tot een dieper inzicht in het geheel te komen. Het eigenaarschap van een projectdossier zal bij de leerling liggen doordat haar/zijn opdrachten zoals tekeningen, ontwerpen, berekeningen en stappenplannen in het projectdossier opgenomen worden. De leerkracht fungeert hier bij het ware meer als "coach" dan als leerkracht die vooraan staat in de klas. De juiste basis en zelfstandige werkhouding zal aangeleerd worden met oog op doorstroming naar de STEM-richtingen in de 2de graad.

Maatschappij en Welzijn

Binnen Maatschappij en Welzijn staat het welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij, centraal. Je maakt kennis met een aantal basisbegrippen en -technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen levensstijl in de huidige, diverse maatschappelijke context te optimaliseren en in stand te houden.

Bewustwording en uitdagend projectwerk zijn de ideale bouwstenen om een holistische mensvisie te vormen, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn. Bovendien leer je via sociaal- en natuurwetenschappelijke opdrachten en praktische oefeningen hoe je creatief met die welzijnsaspecten kunt omgaan en hoe je dit vertaalt naar je persoonlijke levensstijl.

Verder is het belangrijk om in actuele situaties de invloed van de ander en de wederzijdse beïnvloeding te herkennen. Je leert je blik op oneindig te zetten binnen een diverse samenleving. Bovendien leer je in de omgang met anderen elementaire sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen om zo op een gelijkwaardige manier samen te leven.

In de B-stroom (OK) wordt vanuit de inhoudelijke essentie vooral gefocust op de praktische relevantie en op toepassingen voor en door de leerlingen zelf.

De basisoptie MW is ingedeeld in drie interessegebieden.

  • lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden;
  • lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode;
  • voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen.