Assisentie in Wonen, Zorg en Welzijn

Lessentabel

Het aantal lestijden kan wijzigen afhankelijk van de situatie

Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Assistentie in wonen, zorg en welzijn is een praktische studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. We kunnen de leerlingen voorbereiden op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, secundair na secundair opleidingen en graduaatsopleidingen binnen hetzelfde gebied na hun zesde jaar.

De leerlingen werken aan een aantal beroepscompetenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken, zorgen voor het dagelijks onderhoud, het verzorgen van de maaltijden en het interieur- en linnenzorg.

De leerlingen leren het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken en zijn bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen. Ze leren zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en van de woon- en leefomgeving. Afval te sorteren, zorg dragen voor linnen, maaltijden bereiden en er zorg voor dragen,...

Ook leren ze de personen te informeren over en ondersteunen tijdens activiteiten en zijn ze bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van de zorgvragers.