A-Stroom

Als je geslaagd bent in het 6de leerjaar van het basisonderwijs dan kan je naar het eerste leerjaar A.

Je krijgt er les van verschillende leerkrachten.
De nadruk wordt gelegd op een brede basisvorming.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen een basiskennis hebben van Nederlands en wiskunde.

In onze eerste graad A kan je kennismaken met volgende richtingen:

 • STEM wetenschappen
 • STEM technieken
 • Economie & organisatie
 • Moderne talen & Wetenschappen
 • Maatschappij en welzijn

Er wordt ook aandacht besteed aan

 • het financieel-economische
 • het digitale
 • burgerschap


Lessentabel

Het aantal lestijden kan wijzigen afhankelijk van de situatie

Studierichtingen

In het eerste jaar A krijg je een brede basisvorming. Tijdens een beperkt aantal uren maak je kennis met de verschillende studiedomeinen. Tijdens deze uren wordt je telkens ondergedompeld in een ander studiedomein. Zo kan jij ontdekken welk studiedomein het beste bij jouw past.


STEM-wetenschappen

In de studierichting STEM-wetenschappen spelen de vakken wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol. Ben je goed in wiskunde en heb je interesse voor wetenschappen dan is deze richting iets voor jouw. Je wil graag weten hoe alles werkt. Je verwerft inzicht in onderzoeks- en ontwerpmethodes. Je leert over het technologisch proces. Je leert er de basisvaardigheden die je nodig hebt om de tweede graad met succes aan te vatten.

STEM technieken

Het vak "STEM-TECHNIEK" helpt jullie om te leren en werken volgens een stappenplan. Via STEM worden heel wat problemen opgelost. Alles rondom ons is ontstaan uit behoeften en problemen.  Hierdoor werden er heel wat technische systemen ontwikkeld. Enkelen van die systemen zullen in het vak onderzocht worden.  In de lessen werken wij met een projectmatige aanpak, ondersteund door een projectdossier, het doel hiervan voor de leerlingen is om tot een dieper inzicht in het geheel te komen. Het eigenaarschap van een projectdossier zal bij de leerling liggen doordat haar/zijn opdrachten zoals tekeningen, ontwerpen, berekeningen en stappenplannen in het projectdossier opgenomen worden. De leerkracht fungeert hier bij het ware meer als "coach" dan als leerkracht die vooraan staat in de klas.  De juiste basis en zelfstandige werkhouding zal aangeleerd worden met oog op doorstroming naar de STEM-richtingen in de 2de graad.

Economie & organisatie

In de richting Economie en organisatie maak je kennis met de sociaal-economische realiteit en actualiteit. Je doet dit vanuit het standpunt van de consument, de bedrijven en de overheid. Je leert je kritisch opstellen ten opzichten van marketing en reclame. Je leert informatie en communicatie technologie (ICT) gebruiken. Je leert een budget te beheren en je verwerft inzicht in betaalmiddelen (geld, bankkaarten,...).  Wat zijn de motieven om een onderneming op te starten en hoe spelen de ondernemingen in op trends in de maatschappij zijn onderwerpen die ook aan bod komen.

Moderne talen & Wetenschappen

In de studierichting Moderne talen en Wetenschappen leer je vreemde talen en maak je ook kennis met andere culturen. Je leert communiceren in het Nederlands, Frans en/of Engels. Interesse in taal is belangrijk. Literatuur, verhalen, gedichten,... komen aan bod. In het vak wetenschappen ga je experimenteren en leer je de juiste denkmethode toepassen. Je voert berekeningen uit en je lost denkvragen op.

Maatschappij en Welzijn

Binnen Maatschappij en Welzijn staat het welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij, centraal. Je maakt kennis met een aantal basisbegrippen en -technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen levensstijl in de huidige, diverse maatschappelijke context te optimaliseren en in stand te houden.

Bewustwording en uitdagend projectwerk zijn de ideale bouwstenen om een holistische mensvisie te vormen, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn. Bovendien leer je via sociaal- en natuurwetenschappelijke opdrachten en praktische oefeningen hoe je creatief met die welzijnsaspecten kunt omgaan en hoe je dit vertaalt naar je persoonlijke levensstijl.

Verder is het belangrijk om in actuele situaties de invloed van de ander en de wederzijdse beïnvloeding te herkennen. Je leert je blik op oneindig te zetten binnen een diverse samenleving. Bovendien leer je in de omgang met anderen elementaire sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen om zo op een gelijkwaardige manier samen te leven.

In de A-stroom ligt de klemtoon op de inhoudelijke onderbouw. Dat betekent dat de focus meer ligt op inzicht in het wat en waarom van het welzijn van de mens in de maatschappij.

De basisoptie MW is ingedeeld in vier interessegebieden.

 • het domein maatschappij en welzijn in de brede zin;
 • lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden;
 • lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode;
 • voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen.