A-Stroom

Als je geslaagd bent in het 6de leerjaar van het basisonderwijs dan kan je naar het eerste leerjaar A.

Je krijgt er les van verschillende leerkrachten.
De nadruk wordt gelegd op een brede basisvorming.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen een basiskennis hebben van Nederlands en wiskunde.

Er wordt ook aandacht besteed aan

  • het financieel-economische
  • het digitale
  • burgerschap

In onze eerste graad A kan je kennismaken met volgende richtingen:

  • STEM wetenschappen
  • STEM technieken
  • Economie & organisatie
  • Moderne talen & Wetenschappen
  • Klassieke talen
  • Maatschappij en welzijn

Lessentabel

Het aantal lestijden kan wijzigen afhankelijk van de situatie

Studierichtingen

STEM-wetenschappen


STEM technieken

Het vak "STEM-TECHNIEK" helpt jullie om te leren en werken volgens een stappenplan. Via STEM worden heel wat problemen opgelost. Alles rondom ons is ontstaan uit behoeften en problemen.  Hierdoor werden er heel wat technische systemen ontwikkeld. Enkelen van die systemen zullen in het vak onderzocht worden.  In de lessen werken wij met een projectmatige aanpak, ondersteund door een projectdossier, het doel hiervan voor de leerlingen is om tot een dieper inzicht in het geheel te komen. Het eigenaarschap van een projectdossier zal bij de leerling liggen doordat haar/zijn opdrachten zoals tekeningen, ontwerpen, berekeningen en stappenplannen in het projectdossier opgenomen worden. De leerkracht fungeert hier bij het ware meer als "coach" dan als leerkracht die vooraan staat in de klas.  De juiste basis en zelfstandige werkhouding zal aangeleerd worden met oog op doorstroming naar de STEM-richtingen in de 2de graad.

Economie & organisatie


Moderne talen & Wetenschappen


Klassieke talen


Maatschappij en Welzijn